Πρώτη κατηγορία: Μηχανικοί/Νομιμοποιήσεις/Μελέτες

Μηχανικοί/Νομιμοποιήσεις/Μελέτες

Αριθμός έργου: 27790

Σχετικές φωτογραφίες

Περιγραφή εργασίας

Έκδοση:

1.Βεβαίωση πολιτικού μηχανικού περί πολεοδομικής νομιμότητας
ν.4178/2013
2. Πιστοποιητικό ενεργειακού επιθεωρητή ν. 3661/2008
3. Εύρεση αντιγράφου οικοδομικής αδείας για ακίνητο που χτίστηκε το 1968

- ΑΘΗΝΑ, ΑΤΤΙΚΗΣ

Είσαι επαγγελματίας τεχνίτης και θέλεις επιπλέον πελάτες;

Ξεκίνα τώρα με την Νο.1 πλατφόρμα τεχνιτών συνεργασία.

Ξεκίνα τώρα συνεργασία

Έλαβε συνολικά 5 προσφορές

Προσφορα τεχνίτη 1

Προσφορά ορατή μόνο για εργοδότη

14-07-2017 11:40:32

Προσφορα τεχνίτη 2

Προσφορά ορατή μόνο για εργοδότη

14-07-2017 11:46:03

Προσφορα τεχνίτη 3

Προσφορά ορατή μόνο για εργοδότη

14-07-2017 11:58:05

Προσφορα τεχνίτη 4

Προσφορά ορατή μόνο για εργοδότη

14-07-2017 13:35:31

Προσφορα τεχνίτη 5

Προσφορά ορατή μόνο για εργοδότη

14-07-2017 16:05:03