Εκπαιδευτικά βίντεο χρήσης ΤΕΟΝ

Είσοδος στο νέο περιβάλλον για τεχνίτες απο το κινητό

Εκπαιδευτικό βίντεο για την διαδικασία εισόδου στο περιβάλλον τεχνιτών από κινητό.

Είσοδος στο νέο περιβάλλον για τεχνίτες

Εκπαιδευτικό βίντεο για την διαδικασία εισόδου στο περιβάλλον τεχνιτών.

Πώς κάνω ανάκτηση κωδικών εισόδου;

Πως μπορώ να αλλάξω τους κωδικούς εισόδου του λογαριασμού μου.

Πως κάνω ρυθμίσεις προφίλ;

Οι ρυθμίσεις του προφίλ τεχνίτη, λογότυπο, ταπετσαρία, τηλέφωνα και περιγραφή υπηρεσιών.

Πώς κάνω προσφορές σε πελάτες;

Η διαδικασία αναζήτησης εργασιών και άμεση προσφορά σε πελάτες, εργοδότες.

Πως δίνω απάντηση σε αξιολόγηση;

Η διαδικασία απάντησης σε αξιολόγηση εργοδότη μέσα απο τον λογαριασμό τεχνίτη.