Εργοδότης

Κώστας Π.

16687 Βούλα Αττικής

800 Αξιολογήσεις

 (από το 2006)

5

Θετικές 780
Ουδέτερες7
Αρνητικές 780
Ποιότητα
Συνέπεια
Φιλικότητα
Θετική

#5524 Τοποθέτηση φυσικής πέτρας - ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΩΝΕΣ, ΑΤΤΙΚΗΣ

Κωστας Α. Απρίλιος 2021

Απάντηση τεχνίτη

Θετική

#5524 Τοποθέτηση φυσικής πέτρας - ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΩΝΕΣ, ΑΤΤΙΚΗΣ

Κωστας Α. Απρίλιος 2021

Θετική

#5524 Τοποθέτηση φυσικής πέτρας - ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΩΝΕΣ, ΑΤΤΙΚΗΣ

Κωστας Α. Απρίλιος 2021

Απάντηση τεχνίτη

Θετική

#5524 Τοποθέτηση φυσικής πέτρας - ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΩΝΕΣ, ΑΤΤΙΚΗΣ

Κωστας Α. Απρίλιος 2021

Απάντηση τεχνίτη

Θετική

#5524 Τοποθέτηση φυσικής πέτρας - ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΩΝΕΣ, ΑΤΤΙΚΗΣ

Κωστας Α. Απρίλιος 2021

Απάντηση τεχνίτη

Θετική

#5524 Τοποθέτηση φυσικής πέτρας - ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΩΝΕΣ, ΑΤΤΙΚΗΣ

Κωστας Α. Απρίλιος 2021

Απάντηση τεχνίτη

Βλέπετε από αξιολογήσεις.

+ Προσθήκη αξιολόγησης

  • Ακολουθήστε μας:
logo_creditcards_02.svg