Συντήρηση κλιματιστικού και εγκατάσταση

Κλιματισμός big

Η συντήρηση κλιματιστικού, η επισκευή και η εγκατάσταση του είναι εργασίες που αναλαμβάνουν επαγγελματίες ψυκτικοί χωρίς μεγάλο κόστος. Και το χειμώνα και το καλοκαίρι, δεν είναι λίγοι αυτοί που χρησιμοποιούν το αποκλειστικά το κλιματιστικό για θέρμανση και ψύξη αντίστοιχα. Η συχνή χρήση του κλιματιστικού θα πρέπει να συνδυάζεται και με τη σωστή συντήρηση.

Εγκατάσταση κλιματιστικού

Η εγκατάσταση κλιματιστικού προϋποθέτει σωστή μελέτη του χώρου. Το κλιματιστικό πρέπει να τοποθετείται στα 3/4 του ύψους του χώρου έτσι ώστε να κυκλοφορεί ο αέρας ελεύθερα και να μην «χτυπάει» πάνω μας. Η σωστή εγκατάσταση κλιματιστικού παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην απόδοση και στη σωστή λειτουργία του ενώ θα αναδείξει τις δυνατότητες του.

Ο έλεγχος του τοίχου πριν την εγκατάσταση είναι πολύ σημαντικός. Ο επαγγελματίας ψυκτικός οφείλει να ελέγχει με ανιχνευτή τον τοίχο που έχουμε αποφασίσει να κάνουμε εγκατάσταση κλιματιστικού, ώστε να μην τρυπηθεί κάποια τυχών καλωδίωση.

Οι χαλκοσωλήνες που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να μονωθούν ξεχωριστά ενώ η σύνδεση της εσωτερικής με την εξωτερική μονάδα θα πρέπει να γίνεται με σωληνώσεις περίπου 1,5 μέτρο.

Απεγκατάσταση κλιματιστικού και επανατοποθέτηση

Είναι πολύ συχνό φαινόμενο η μεταφορά του κλιματιστικού σε άλλο δωμάτιο ή ακόμα και σε άλλο σπίτι. Η όλη διαδικασία απαιτεί απεγκατάσταση κλιματιστικού από ψυκτικό, μεταφορά στον χώρο που επιθυμούμε και επανατοποθέτηση. Φυσικά η μεταφορά του κλιματιστικού μπορεί να πραγματοποιηθεί από τον ίδιο τον ψυκτικό.

Συντήρηση κλιματιστικού

Η συντήρηση κλιματιστικού είναι ο ιδανικός τρόπος προστασίας. Η συντήρηση κλιματιστικού πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο ανάλογα βέβαια και με τη χρήση που κάνουμε. Έτσι εξασφαλίζουμε την σωστή λειτουργία του κλιματιστικού αλλά και την υγεία μας. Η τακτική συντήρηση κλιματιστικού μπορεί να αποτρέψει σοβαρές βλάβες και να αυξήσει τη διάρκεια ζωής και την απόδοση του aircondition.

Με τακτική συντήρηση κλιματιστικού πετυχαίνουμε:

Η συντήρηση κλιματιστικού μπορεί να περιλαμβάνει:

Για την εγκατάσταση κλιματιστικού αλλά και για τη συντήρηση, είναι πολύ σημαντικό να επιλέξουμε αδειούχο επαγγελματία ψυκτικό. Σε διαφορετική περίπτωση διατρέχουμε τον κίνδυνο να δημιουργηθούν σοβαρές βλάβες στο μέλλον.


  • Ακολουθήστε μας:
logo_creditcards_02.svg