Πρώτη κατηγορία: Χτισίματα/Μπετά

Επισκευές κτιρίων - ΑΘΗΝΑ , ΑΤΤΙΚΗΣ

Αριθμός έργου: 51032

Σχετικές φωτογραφίες

Περιγραφή εργασίας

Τοιχοποιίες, μαρμαροποδιές και επιχρίσματα.
1. Κλείσιμο παραθύρων 1,60*0,90 δύο τεμάχια με ALPHABLOCK
στο απαιτούμενο πάχος ώστε όταν σοβατιστεί να είναι ισουψές με τον
υπόλοιπο τοίχο.
2. Κλείσιμο οπής πλάκας παταριού κοντά στα παράθυρα ισογείου με μπετόν
και σίδερα, συγκόληση με εποξειδική ρητίνη.
3. Άνοιγμα πόρτας και χτίσιμο με ALPHABLOCK στην έξοδο υπογείου
κατόπιν σχεδίου.
4. Διαμόρφωση σκαλιών εσωτερικά και εξωτερικά της πόρτας υπογείου
κατόπιν σχεδίου ώστε να αποφευχθεί η εισρροή ομβρίων.
5. Μαρμαροποδιές στις μπαλκονόπορτες παταριού με κρέμαση 2εκ και
ποταμό και μαρμαροποδιά πόρτας εξόδου υπογείου.
6. Επισκευή υποστηλωμάτων και δοκών υπογείου, ισογείου και παταριού.
Καθαρισμός με βούρτσα και πλύσιμο, στη συνέχεια επισκευή βλαβών με
Ferroseal της Ιsomat δύο χέρια τα σίδερα με διαφορά δύο ωρών. Την
άλλη μέρα Durocret-plus της Ιsomat για γέμισμα/συμπλήρωση κενών.
7. Ολοκλήρωση των οπών αναβατόριου κατόπιν σχεδίων με τροχό και
φινίρισμα των υπόλοιπων σώχωρων για να γίνει τοποθέτηση κοιλοδοκών.
8. Επιχρίσματα,
με πεταχτό σοβά, (25 κιλά τσιμέντο (1 σακί) με 75 κιλά άμμο (3 σακιά) ,
α. στους πέτρινους τοίχους υπογείου επιφάνεια 180,00μ2.
β. στο ισόγειο επιφάνεια 128,00μ2 και
γ. στο πατάρι επιφάνεια 40,00μ2.
Σοβάς τριπτός τριών στρώσεων, στα σαθρά οροφής παταριού, στο
περίγραμμα παραθύρων παταριού, εσωτερικά και εξωτερικά, στο
κλείσιμο παραθύρων ισογείου εσωτερικά και εξωτερικά και στην πόρτα
υπογείου εσωτερικά και εξωτερικά.

Θέλω δωρεάν προσφορές για παρόμοια εργασία

Είσαι επαγγελματίας τεχνίτης και θέλεις επιπλέον πελάτες;

Ξεκίνα τώρα με την Νο.1 πλατφόρμα τεχνιτών συνεργασία.

Ξεκίνα τώρα συνεργασία

Έλαβε συνολικά 5 προσφορές

Προσφορα τεχνίτη 1

Προσφορά ορατή μόνο για εργοδότη

21-01-2022 09:56:07

Προσφορα τεχνίτη 2

Προσφορά ορατή μόνο για εργοδότη

21-01-2022 09:58:26

Προσφορα τεχνίτη 3

Προσφορά ορατή μόνο για εργοδότη

21-01-2022 09:58:41

Προσφορα τεχνίτη 4

Προσφορά ορατή μόνο για εργοδότη

21-01-2022 10:00:34

Προσφορα τεχνίτη 5

Προσφορά ορατή μόνο για εργοδότη

21-01-2022 10:00:49