Έκδοση πιστοποιητικού ηλεκτρολόγου ΔΕΗ

Πόσο κοστίζει;

ΕΛΑΧΙΣΤΟ
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
ΜΕΓΙΣΤΟ
35€*
45€
55€*
*εκτιμώμενο κόστος με βάση τις καταχωρήσεις εργοδοτών με παρόμοιες εργασίες στην TexnitesOnline.gr

Έκδοση πιστοποιητικού ηλεκτρολόγου ΔΕΗ

Το πιστοποιητικό ΔΕΗ, γνωστό και ως ΥΔΕ (Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου), είναι ένα έγγραφο που παρέχεται από τον ηλεκτρολόγο μετά από έλεγχο του ακινήτου. Το πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου χρησιμεύει για να επιβεβαιώσει στον ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας) ότι η ηλεκτρολογική εγκατάσταση που ελέγχθηκε πληροί όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές προκειμένου να παρέχεται ηλεκτροδότηση.

Ο ηλεκτρολόγος εκδίδει το πιστοποιητικό ΔΕΗ μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, δίνοντας την επιβεβαίωση ότι η ηλεκτρολογική εγκατάσταση πληροί όλες τις προδιαγραφές και απαιτήσεις. Αυτό επιτρέπει στη ΔΕΗ να επιβεβαιώσει ότι η εγκατάσταση είναι ασφαλής και έτοιμη να λάβει ηλεκτρική ενέργεια.

Επιπλέον, το πιστοποιητικό ΔΕΗ συνιστά ένα απαραίτητο έγγραφο για να αλλάξει ονομασία στον λογαριασμό της ΔΕΗ, να επανασυνδεθεί το ρεύμα μετά από διακοπή, ή για την πραγματοποίηση τροποποιήσεων ή επεκτάσεων στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις πριν αυτές τεθούν σε λειτουργία. Επίσης το πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου απαιτείται στην έκδοση κοινωνικού τιμολογίου.

pistopoiitiko_ilektrologou

Πόσο κοστίζει η έκδοση πιστοποιητικού ηλεκτρολόγου;

Ένα μέσο ενδεικτικό κόστος για την έκδοση πιστοποιητικού ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ) σε οικία 100 τ.μ. για το παραπάνω παράδειγμα κυμαίνεται από 35€ έως και 55€ με μέσο κόστος 45€. Υπάρχουν παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος έκδοσης πιστοποιητικού ηλεκτρολόγου ΔΕΗ, όπως η έκταση του κτιρίου και ο τύπος του πίνακα (μονοφασικός ή τριφασικός). Αυτοί οι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν τον χρόνο και την πολυπλοκότητα της εργασίας που απαιτείται για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ένα μεγαλύτερο κτίριο μπορεί να απαιτεί περισσότερο χρόνο για την επιθεώρηση και την αξιολόγηση του ηλεκτρολογικού συστήματος, καθώς θα πρέπει να εξεταστούν περισσότεροι χώροι και κυκλώματα. Όσον αφορά τον τύπο του πίνακα, οι τριφασικοί πίνακες συνήθως είναι πιο πολύπλοκοι από τους μονοφασικούς. Αυτό συνεπάγεται ότι η επιθεώρηση και η αξιολόγηση ενός τριφασικού πίνακα μπορεί να απαιτήσει περισσότερη εργασία, ειδικές γνώσεις και εξοπλισμό.

Το πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου ΔΕΗ επιβεβαιώνει την ασφάλεια και την ποιότητα της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και είναι απαραίτητο για να γίνει η ρευματοδότηση του ακινήτου. Το πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου αποτελεί ένα σημαντικό έγγραφο που απαιτείται για την έκδοση αδειών και τη ρευματοδότηση των κτιρίων.

Ο επαγγελματίας ηλεκτρολόγος που αναλαμβάνει τον έλεγχο και την έκδοση του πιστοποιητικού ΔΕΗ είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, εξετάζοντας την πληρότητα, τη σωστή λειτουργία και την ασφάλειά της. Με βάση την εμπειρία και την τεχνική του γνώση, αξιολογεί την ποιότητα των εργασιών και εξασφαλίζει ότι η εγκατάσταση συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανονισμούς και πρότυπα.

Πότε είναι αναγκαίο το πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου;

Έκδοση πιστοποιητικού ηλεκτρολόγου
Εύρος τιμής ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΜΕΣΗ ΜΕΓΙΣΤΗ
έως 30 τετραγωνικά 20€ 30€ 35€
από 31 τ.μ. έως 50 τ.μ. 30€ 40€ 50€
από 51 τ.μ. έως 100 τ.μ. 35€ 45€ 55€
από 101 τ.μ. έως 150 τ.μ. 45€ 55€ 65€
από 151 τ.μ. έως 200 τ.μ. 55€ 65€ 75€
από 201 τ.μ. έως 250 τ.μ. 65€ 75€ 85€
από 251 τ.μ. έως 300 τ.μ. 75€ 93€ 105€
άνω των 300 τ.μ. 90€ 105€ 120€

Το πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου είναι απαραίτητο σε διάφορες περιπτώσεις σχετικά με ηλεκτρολογικές εργασίες. Οι κύριες περιπτώσεις που απαιτείται το πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου περιλαμβάνουν:

Τι περιλαμβάνει το πιστοποιητικό ΔΕΗ

Το πιστοποιητικό ΔΕΗ περιλαμβάνει μια σειρά στοιχείων που απαιτούνται για την έκδοση του. Αυτά περιλαμβάνουν μια υπεύθυνη δήλωση από έναν αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη ΥΔΕ, μια έκθεση παράδοσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης, ένα πρωτόκολλο ελέγχου της ηλεκτρικής εγκατάστασης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, καθώς και ηλεκτρολογικά σχέδια κάτοψης ή ηλεκτρολογικό σκαρίφημα του πίνακα και της εγκατάστασης στον χώρο. Επιπλέον, περιλαμβάνεται και ένα μονογραμμικό σχέδιο του πίνακα εγκατάστασης. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι απαραίτητα για την επιβεβαίωση της συμμόρφωσης της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης με τα πρότυπα και τις προδιαγραφές ασφαλείας, και εξασφαλίζουν την ασφαλή και ορθή λειτουργία της εγκατάστασης.

pistopoiitiko_dei_prosfores
Προσφορές για πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου

Αξιολογημένοι επαγγελματίες και συνεργεία σας κάνουν προσφορές για την κατασκευή αυλόπορτας, γκαραζόπορτας και άλλες εργασίες και μερεμέτια.

Πάρε Προσφορές

Πόση διάρκεια έχουν τα πιστοποιητικά ηλεκτρολόγου;

Το πιστοποιητικό ΔΕΗ έχει διάρκεια που καθορίζεται από τον Νόμο, ανάλογα με τον τύπο και τη χρήση του κτιρίου. Αυτές οι περίοδοι αντιπροσωπεύουν την ισχύ του πιστοποιητικού ΔΕΗ και υποδηλώνουν το χρονικό διάστημα για το οποίο θεωρείται έγκυρο και ισχύει η επιβεβαίωση της ποιότητας της εγκατάστασης από τον ηλεκτρολόγο.

Η διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού ΔΕΗ

Για να εκδοθεί το πιστοποιητικό ΔΕΗ, η διαδικασία περιλαμβάνει την επικοινωνία και ραντεβού με έναν πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο. Ο ηλεκτρολόγος θα επισκεφθεί τον χώρο και θα πραγματοποιήσει τον απαραίτητο έλεγχο και τις μετρήσεις στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, όπως τον πίνακα, τα καλώδια και τις πρίζες χρησιμοποιώντας ειδικά εργαλεία. Σε περίπτωση που ο ηλεκτρολόγος διαπιστώσει σφάλματα ή ελλείψεις κατά τη διάρκεια του ελέγχου, θα πρέπει να προβεί πρώτα στη διόρθωσή τους προτού προχωρήσει στην έκδοση του πιστοποιητικού ΔΕΗ. Αφού εκδοθεί το πιστοποιητικό, θα πρέπει να κατατεθεί στον ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να τεθεί σε ισχύ και να επιβεβαιωθεί η συμμόρφωση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης με τα πρότυπα και τις προδιαγραφές ασφαλείας. Η έκδοση του πιστοποιητικού γίνεται αυθημερόν.

Άλλες σχετικές εργασίες

Πόσο θα μου κοστίσει τελικά;

Ραντάρ τιμών: Βρείτε το κόστος της εργασίας

Κάθε εργασία είναι ξεχωριστή και έχει διαφορετικά κόστοι Έχουμε καταγράψει για εσάς τις εργασίες και μέσα από τα αιτήματα εργοδοτών της TexnitesOnline μπορούμε να προσεγγίσουμε το κόστος και τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.

Δείτε εδώ όλες τις εργασίες

Επίκαιρα άρθρα

Περίγραψε τώρα την δική σου εργασία

  • Ακολουθήστε μας:
logo_creditcards_02.svg